Kedy zavádzať bábätkám príkrmy a kedy lepok? V štvrtom alebo v šiestom mesiaci?

Stále viac sa objavujú otázky o tom, kedy zavádzať bábätkám príkrmy. Matky sú zmätenejšie a zmätenejšie. Doteraz si mysleli, že v 6. mesiaci. Teraz ich často vystrašia informácie, že nerobia dobre. Že už dávno mali príkrmy zaviesť v 4. mesiaci. Prečítajte si aj náš podrobný článok o výlučnom dojčení a zavádzaní lepku.

Hlavné posolstvo je: Nič sa nemení! Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné dojčenie má trvať približne 6 mesiacov a tuhá strava (vrátane lepku) sa pri výlučne dojčených deťoch má zavádzať vo veku približne okolo ukončeného 6. mesiaca. Čítajte ďalej »

Žijem svoj sen a venujem sa empatickému kontaktnému vzťahovému rodičovstvu. Milujem sprevádzanie matiek materstvom a moja práca je môj životný štýl. Je to moja vášeň a skutočné poslanie. Keď človeka práca baví, prestáva pracovať a začína tvoriť. Môj príbeh si prečítajte tu >>

Odporúčania ESPGHAN v súvislosti so zavádzaním lepku a výlučným dojčením do 6 mesiacov

Európska spoločnosť  pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) vydala v roku 2008 odporúčania, ktoré zahŕňali okrem iného aj riešenie otázky, kedy zavádzať lepok do stravy dieťaťa. Nepochopenie týchto odporúčaní v súvislosti s dojčením viedlo k mnohým otázkam týkajúcim sa dĺžky výlučného dojčenia do 6 mesiacov.

Je dôležité vedieť, že odporúčaním ESPGHAN-u sa nijako nemení odporúčanie o dĺžke výlučného dojčenia. Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné dojčenie má trvať približne 6 mesiacov a tuhá strava (vrátane lepku) sa pri výlučne dojčených deťoch má zavádzať vo veku približne okolo 6. ukončeného mesiaca. Čítajte ďalej »

Žijem svoj sen a venujem sa empatickému kontaktnému vzťahovému rodičovstvu. Milujem sprevádzanie matiek materstvom a moja práca je môj životný štýl. Je to moja vášeň a skutočné poslanie. Keď človeka práca baví, prestáva pracovať a začína tvoriť. Môj príbeh si prečítajte tu >>

Užívanie liekov počas dojčenia

Väčšina liekov a zákrokov, ak musíte počas dojčenia podstúpiť, je kompatibilných s dojčením. Neodkladajte preto liečbu či rôzne ošetrenia len preto, že dojčíte.

Pri zvažovaní rizík je vhodné vedieť tieto body, na ktoré sa väčšinou úplne zabúda:

1. Umelé mlieko prináša oproti materskému mlieku s malým množstvom nejakého lieku takmer VŽDY omoho väčšie závažné riziká!
2. Drvivá väčšina liekov prechádza do materského mlieka v absolútne zanedbateľných množstvách. Sú navyše lieky, ktoré nemôžu prejsť do materského mlieka vôbec – napr. ich molekula je príliš veľká, sú lieky, ktoré, ak aj prejdú do materského mlieka a dieťa ich požije, nevstrebávajú sa tráviacim traktom, preto bábätko vôbec neovplyvňujú (to je prípad napr. niektorých liekov, ktoré sa musia podávať injekčnou formou, práve preto sa takto podávajú, pretože orálne by ich človek nevyužil). Čítajte ďalej »

Žijem svoj sen a venujem sa empatickému kontaktnému vzťahovému rodičovstvu. Milujem sprevádzanie matiek materstvom a moja práca je môj životný štýl. Je to moja vášeň a skutočné poslanie. Keď človeka práca baví, prestáva pracovať a začína tvoriť. Môj príbeh si prečítajte tu >>

Strava dojčiacej matky

Za ako rýchlo sa strava, ktorú matka zje dostane do materského mlieka, nie je ľahké jednoznačne odpovedať. Pretože pri rôznych druhoch potravín to môže trvať rôzne dlho. Ale čo je dôležitejšie vedieť, že dojčiaca matka sa nemusí v strave nijako obmedzovať. Ak by vaše dieťa malo reakciu na nejaký druh potraviny, je potom vhodné túto konkrétnu potravinu vylúčiť, avšak tiež nie je jednoduché určiť, čo alergická reakcia je a či sa reakcia zopakuje.

Materské mlieko a jeho variabilita je najlepším spôsobom, ako dieťatko pripraviť na príjimanie potravy a minimalizuje možnú alergickú reakciu. Čítajte ďalej »

Žijem svoj sen a venujem sa empatickému kontaktnému vzťahovému rodičovstvu. Milujem sprevádzanie matiek materstvom a moja práca je môj životný štýl. Je to moja vášeň a skutočné poslanie. Keď človeka práca baví, prestáva pracovať a začína tvoriť. Môj príbeh si prečítajte tu >>