Kedy zavádzať bábätkám príkrmy a kedy lepok? V štvrtom alebo v šiestom mesiaci?

Stále viac sa objavujú otázky o tom, kedy zavádzať bábätkám príkrmy. Matky sú zmätenejšie a zmätenejšie. Doteraz si mysleli, že v 6. mesiaci. Teraz ich často vystrašia informácie, že nerobia dobre. Že už dávno mali príkrmy zaviesť v 4. mesiaci. Prečítajte si aj náš podrobný článok o výlučnom dojčení a zavádzaní lepku.

Hlavné posolstvo je: Nič sa nemení! Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné dojčenie má trvať približne 6 mesiacov a tuhá strava (vrátane lepku) sa pri výlučne dojčených deťoch má zavádzať vo veku približne okolo ukončeného 6. mesiaca.

Pri zavádzaní príkrmov dojčeným bábätkám sa v prvom rade riadime pripravenosťou bábätka na príkrmy (schopnosťou sedieť, záujmom o jedenie, keď jedia iní, snahou načahovať sa za jedlom). Výlučné dojčenie do približne 6 mesiacov je nesmierne dôležité pre budúce zdravie detí i matiek. Matky treba podporovať vo výlučnom dojčení do približne 6 mesiacov a v ďalšom dojčení spoločne so zavádzaním príkrmov minimálne do dvoch rokov a potom ďalej až do prirodzeného odstavenia. Dojčené deti by štátu na zdravotnej starostlivosti ušetrili množstvo finančných prostriedkov. Napríklad vo Veľkej Británii by 1-percentný nárast dojčených detí ušetril každý rok pol milióna libier. Ak je dieťa výlučne dojčené do 6 mesiacov, ušetrí sa v USA  na zdravotnej starostlivosti 1400 dolárov na jedno dieťa. Ak by sa teda v USA dostalo dojčenie na odporúčanú úroveň 6 mesiacov výlučného dojčenia, ušetrilo by sa ročne 3, 6 miliardy dolárov.

Zdroj: www.mamila.sk

Spracovanie do blogu: Adriana Kráľová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *