Prečo dieťa nosiť?

Prečo teda nosiť?

– dochádza k celkovému zlepšovaniu svalového napätia, pretože dieťa musí čiastočne samo vyrovnávať zmeny polohy,

– dotyk je základný zmyslový vnem, bez neho trpia najstaršie mozgové štruktúry,

– nosenie významne prispieva k nadväzovaniu psychosociálneho kontaktu medzi matkou a dieťaťom, k rozvoju verbálnej i neverbálnej komunikácie,

– dieťa sa cíti istejšie, pretože je v známom prostredí, cíti matku, pozná jej vôňu, hlas a pociťuje známe kolísavé pohyby, keď sa matka hýbe- tieto pohyby sú mu známe z prenatálneho obdobia, vďaka tomu sa dokáže novorodenec lepšie adaptovať na nové prostredie a prispôsobiť sa. Ja vždy uvádzam takýto príklad – predstavte si, že sa máte zrazu presťahovať z miesta vášho doterajšieho bydliska a úplne zmeniť prostredie, tiež sa budete cítiť zmetený, opustený a nesvoj – tak nejako podobne sa cíti aj novorodenec, preto je dôležité, aby sme mu prechod čo najviac uľahčili. Šatka mu pripomína uzavretý priestor maternice,

-dieťa si v šatke na matkinom tele dokáže lepšie udržať a regulovať telesnú teplotu – čo sa využíva aj pri deťoch predčasne narodených, keď nosenie na matkinom tele môže fungovať ako náhrada za inkubátor, aj v prípade že musí byť napojené na prístroje mu pobyt na hrudníku matky prospieva,

– dieťa v šatke sa stretáva s väčším množstvom podnetov ako v kočíku, takže to celkovo prispieva k zlepšeniu jeho psychomotorického vývoja, všíma si situácie, na ktoré matka reaguje – bežná komunikácia v obchode, na úrade, vníma reakcie ľudí a tým sa učí sociálnemu správaniu,

– nosenie je tiež vhodné pri tráviacich problémoch (najmä tzv. koliky, kedy sa nosením črievka prirodzene masírujú), pri ortopedických chybách – tu ale nie je vhodný úväz kolíska, ale skôr úväz zvislo – kríž s kapsou, kedy má dieťa nohy naširoko roztiahnuté, takže nie je nutné balenie naširoko, pri horúčkach – vtedy treba nosiť dieťa vyzlečené len v plienke a koža na kozu regulujeme jeho telesnú teplotu a horúčka poklesne, pri rastúcich zúbkoch – dochádza k celkovému upokojeniu,

– nosené deti sú menej plačlivé, rýchlejšie si osvojujú rytmus dňa a noci.

Nosenie však nie je prínosom iba pre dieťa, ale aj pre matku. Okrem samotného pozitívneho vplyvu na budovanie vzťahu matka – dieťa sú tu aj ďalšie pozitíva:

– postupné zlepšovanie kondície po pôrode, telo si na záťaž pri nosení zvyká postupne ako narastá váha dieťaťa, takže záťaž na kĺby a chrbticu nie je nárazová ako keď zrazu zdvihneme ťažké bremeno,

– matka vďaka noseniu dokáže lepšie porozumieť potrebám dieťaťa, pretože je s ním v bezprostrednom kontakte a dokáže tak rýchlejšie reagovať aj na najmenší podnet zo strany dieťaťa. Častokrát dochádza nosením k odbúravaniu stresu z „nestíhania“ – menší výskyt popôrodných depresívnych stavov či depresií.

Autor: Zuzana Grombárska, Diana Eliášová

Spracovanie do blogu: Adriana Kráľová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *