Správny začiatok je dôležitý

Jack Newman, MD, FRCPC

Dojčenie je prirodzený, fyziologický spôsob kŕmenia dojčiat a malých detí a ľudské mlieko je špecificky uspôsobené pre ľudské dojčatá. Umelé mlieka, vyrobené z kravského mlieka alebo zo sójových bôbov, sú len zdanlivo podobné materskému mlieku a reklamy, ktoré tvrdia opak, zavádzajú. Dojčenie by malo byť ľahké a bezproblémové pre väčšinu matiek. Dobrý začiatok pomáha tomu, aby bolo dojčenie zážitkom šťastia pre matku i dieťa.

Prevažná väčšina matiek je dokonale uspôsobená k tomu, aby svoje deti výlučne dojčili približne 6 mesiacov. V skutočnosti väčšina matiek produkuje viac než dostatok mlieka. Zastarané metódy v nemocniciach, založené na kŕmení z fľaše, však nanešťastie stále prevažujú v príliš mnohých zdravotníckych inštitúciách a výsledkom je, že dojčenie sa pre príliš veľa matiek a detí stáva ťažkým, ak nie nemožným. Aby bolo dojčenie pevne ustanovené, je rozhodujúci dobrý začiatok v prvých pár dňoch. Treba priznať, že aj napriek hroznému začiatku, sa to mnohým matkám a deťom nakoniec podarí.

Kľúčom k úspešnému dojčeniu je, aby sa dieťa správne prisalo. Dieťa, ktoré sa prisaje správne, dostáva aj dostatok mlieka. Dieťa, ktoré sa dobre neprisaje, má oveľa väčšie ťažkosti pri získavaní mlieka, hlavne, ak je ho málo. Zlému prisatiu možno prirovnať snahu nakŕmiť dieťa z fľašky, v ktorej cumlíku je príliš malá dierka – fľaša je plná mlieka, dieťa ho však veľa nedostane. Ak sa dieťa prisaje nesprávne, môže navyše spôsobovať matke bolesti bradaviek. A ak sa mu nedostáva dostatok mlieka, väčšinou ostáva na prsníku dlhú dobu, čím zhoršuje matke bolesť. Nanešťastie, ktokoľvek môže povedať, že dieťa sa prisalo správne, aj ak to nie je pravda. Príliš veľa ľudí, ktorí by mali o týchto veciach vedieť, jednoducho nevie, ako správne prisatie vyzerá. Tu je niekoľko spôsobov, ako si dojčenie uľahčiť:

 1. Správne prisatie je rozhodujúce pre úspech. Toto je kľúč k úspešnému dojčeniu. Príliš veľa matkám bohužiaľ „pomáhajú“ ľudia, ktorí nevedia, čo je správne prisatie. Ak vám niekto hovorí, že prisatie vášho dvojdňového dieťaťa je správne, napriek tomu, že máte veľmi boľavé bradavky, buďte skeptickí a spýtajte sa niekoho iného, kto o tom niečo vie. Pred tým, než odídete z nemocnice, by vám mali ukázať, ako je dieťa prisaté správne, kedy naozaj dostáva mlieko z prsníka a ako zistiť, či dostáva mlieko z prsníka (typ satia: ústa naširoko otvorené – pauza – zavreté ústa). Pozrite si taktiež videá na webovej stránke www.drjacknewman.com o prisávaní dieťaťa. Ak opúšťate nemocnicu a neviete o tomto nič, rýchlo sa obráťte na skúsenú poradkyňu (pozri materiál Ako sa dieťa prisáva). Niekedy zdravotnícky personál presviedča matku, že ak je pre ňu dojčenie bolestivé, prisatie nie je dobré (čo je väčšinou pravda) a matka by mala dieťa odtiahnuť a skúsiť ho prisať znova. Toto nie je správny postup. Bolesť obvykle ustúpi a dobré prisatie by sa malo trénovať na druhej strane alebo pri nasledujúcom dojčení. Odťahovanie dieťaťa z prsníka a snaha o opätovné prisávanie dieťaťa len znásobuje bolesť a poškodenie.
 2. Dieťa by malo byť priložené k prsníku hneď po pôrode. Prevažnú väčšinu novorodencov možno priložiť k prsníku v priebehu pár minút po pôrode. Aj výskumy potvrdzujú, že mnohé deti, ak sa im dá šanca, sa už pár minút po pôrode vedia samé priplaziť k prsníku z matkinho brucha, dokážu sa prisať a začať sa dojčiť. Tento proces môže trvať hodinu a dlhšie, avšak matke a dieťaťu by sa tento spoločne strávený čas dopriať mal, aby sa mohli vzájomne spoznávať. Deti, ktoré sa samé prisajú, majú potom oveľa menej problémov s dojčením. Tento proces si nevyžaduje žiadne úsilie zo strany matky, preto tvrdenia, že matka je na to po pôrode príliš unavená, sú nezmyslom. Mimochodom štúdie dokázali, že tesný fyzický kontakt pokožky s pokožkou medzi matkou a dieťaťom zohrieva dieťa rovnako ako inkubátor (pozri časť kontakt pokožky s pokožkou).
 3. Matka a dieťa by mali byť na izbe spolu. Na separáciu zdravej matky od zdravého dieťaťa nie je absolútne žiadny lekársky dôvod, a to ani na krátku dobu.
  • Nemocnice, ktoré rutinne matky od detí po narodení separujú, používajú zastarané postupy a dôvody na separáciu často majú za účel len to, aby rodičom dali najavo, koho treba poslúchať (nemocnicu) a kto má poslúchať (rodičia). Často sú dôvody pre separáciu falošné. Napr. dieťa, ktorému odišla smolka pred pôrodom. Ak je také dieťa už pár minút po pôrode úplne v poriadku, bude sa mu dariť aj naďalej a nemusí byť na niekoľko hodín umiestnené v inkubátore „na pozorovanie“.
  • Pre tvrdenie, že matky, ktoré sú oddelené od detí, si lepšie oddýchnu, nie je žiadny dôkaz. Naopak, sú lepšie oddýchnuté a menej stresované, ak sú so svojimi deťmi. Matky a deti sa učia spať v tom istom rytme. A tak, keď sa dieťa prebúdza na kŕmenie, matka sa tiež začína prirodzene budiť. Toto nie je pre matku také únavné, ako keď ju zobudia z hlbokého spánku, do ktorého často upadne, ak dieťa spí a prebúdza sa inde ako ona. Ak sa matke ukáže, ako môže kŕmiť dieťa, keď spolu ležia vedľa seba, lepšie si oddýchne.
  • Dieťa dáva najavo, že je pripravené na kŕmenie, už dlho pred tým, ako začne plakať. Môže sa napr. zmeniť jeho dýchanie, alebo sa môže začať preťahovať. Matka, ktorá spí ľahkým spánkom, sa zobudí, začne jej tiecť mlieko a pokojné dieťa nakŕmi. Dieťa, ktoré už určitý čas plakalo pred tým, ako bolo priložené na prsník, ho môže odmietnuť, aj ak je vyhladnuté. Matky a deti by mali byť povzbudzované spať spoločne už v nemocnici. Pre matky je to skvelý spôsob ako si oddýchnuť, kým sa dieťa dojčí. Dojčenie by malo znamenať oddych, nie únavu.
 4. Deťom by sa nemali dávať umelé náhrady prsníka. Zdá sa, že sa diskutuje o tom, či existuje „zmätenie cumlíkom“. Dieťa prijme čokoľvek, čo mu poskytuje rýchly tok tekutiny a bude odmietať kŕmenie, ktoré mu ho neposkytne. Preto v prvých dňoch, keď matka produkuje len málo mlieka (ako to príroda naplánovala) a dieťa dostane fľašku (ako príroda plánovala?), z ktorej rýchlo tečie, začne dieťa uprednostňovať (fľašku). Prísť na to prečo, nie je žiadna veda, napriek tomu sa zdá, že veľa zdravotníkov, ktorí by ženám mali pomáhať, toho nie je schopných. Všimnite si, že zmätené nie je dieťa! Zmätenie cumlíkom zahŕňa množstvo problémov, vrátane toho, že dieťa potom nie je schopné prisať sa na prsník tak dobre, ako by mohlo, a tak nezískava toľko mlieka, koľko by mohlo, prípadne má matka potom boľavé bradavky. Fakt, že dieťa je schopné piť aj z prsníka, aj z fľašky, neznamená, že fľaša nemá negatívny vplyv. Načo teda používať fľašu v prípade, že dieťa potrebuje byť dokrmované, keď v súčasnosti už existujú alternatívne spôsoby (pozri materiál Používanie laktačnej pomôcky a Kŕmenie po prste a pohárikom)?
 5. Žiadne obmedzenia v dĺžke a frekvencii dojčenia. Dieťa, ktoré pije správnym spôsobom, nestrávi pri prsníku dlhé hodiny. Dieťa, ktoré to robí, sa zvyčajne neprisáva správne a nedostáva všetko mlieko, ktoré by mohlo. Nájdite si pomoc, ktorá vám pomôže napraviť prisatie dieťaťa a používajte techniku stláčania, aby dieťa získalo viac mlieka (pozri materiál Stláčanie prsníka). Stláčanie v prvých dňoch veľmi dobre pomáha tomu, aby začalo dobre tiecť kolostrum. Táto metóda, a nie cumlík, nie fľaša a nie odnesenie dieťaťa sestričkám, je to, čo skutočne pomôže.
 6. Dokrmovanie vodou, glukózou alebo umelým mliekom je len zriedkavo potrebné. Dokrmovaniu sa väčšinou dá vyhnúť tým, že sa dieťa správne sa prisaje na prsník, a tak získa všetko dostupné mlieko. Ak vám niekto hovorí, že treba dokrmovať bez toho, aby vás videl dojčiť, spýtajte sa radšej niekoho, kto vie, o čom hovorí. Pre dokrmovanie existujú zriedkavo indikácie, často je však odporúčané len z pohodlnosti zdravotníckeho personálu. Ak situácia vyžaduje dokrmovanie, mal by byť podaný pomocou laktačnej pomôcky na prsníku (pozri materiál Použitie laktačnej pomôcky), nie pohárikom, po prste, striekačkou alebo fľašou. Najlepšie je dokrmovať vlastným kolostrom. Môže byť zmiešané s 5% glukózou, ak si nedokážete na prvý raz veľa odstriekať. Umelé mlieko takmer nikdy nie je potrebné v prvých pár dňoch.
 7. Vzorky umelého mlieka zadarmo a letáky spoločností, ktoré ho vyrábajú, nie sú darček. Jediným účelom týchto „darčekov“ je, aby ste si zvykli používať umelé mlieko. Je to veľmi účinná a neetická reklama. Ak dostanete takýto „darček“ od zdravotníckeho personálu, mali by ste sa zamyslieť nad ich vedomosťami o dojčení a nad ich presvedčením o správnosti dojčenia. „Ale ja potrebujem umelé mlieko, lebo moje dieťa nedostáva dostatok!“ Možno, ale je oveľa pravdepodobnejšie, že ste nedostali správnu pomoc a dieťa len nedostáva mlieko, ktoré je dostupné. Dokonca aj v prípade, že potrebujete umelé mlieko, nikto by vám nemal odporúčať konkrétnu značku a dávať vám vzorky zadarmo. Nájdite si správnu pomoc. Vzorky umelého mlieka ňou nie sú.

Za určitých okolností nie je možné začať včas s dojčením. Väčšina „lekárskych dôvodov“ (napr. medikamentózna liečba matky) však nie je ozajstným dôvodom na prerušenie alebo oddialenie dojčenia. V takom prípade dostávate nesprávnu informáciu. Získajte správnu pomoc. Nedonosené deti sa môžu začať dojčiť oveľa, oveľa skôr, ako sa naozaj začnú v mnohých nemocniciach. V skutočnosti štúdie jednoznačne dokazujú, že pre nedonosené dieťa je menej stresujúce dojčiť sa, ako sa kŕmiť z fľaše. Príliš mnoho zdravotníckeho personálu, ktorý má na starosti nedonosené deti, si toho nanešťastie nie je vedomých.

Materiál Dojčenie – dôležité je správne začať, revízia január 2005
Autor: Jack Newman, MD, FRCPC 2005
Preklad: Mamila, o.z., 2008

Tento materiál sa môže kopírovať a šíriť bez predchádzajúceho dovolenia s podmienkou, že nie je použitý v žiadnom kontexte, ktorý by porušoval Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka.

Zdroj: www.mamila.sk

Spracovanie do blogu: Adriana Kráľová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *