Ako správne a bezpečne nosiť dieťatko?

Z pohľadu biológie ľudského chovania sú naše deti nosenci. Ako fyziologickú polohu pre nosenie vnímame polohu vertikálnu. Táto poloha má viacero výhod:

– kontakt telo na telo v najväčšej možnej miere,
– možnosť intenzívneho vnímania vône detskej hlavičky,
– podpora reflexného chovania.

Túto polohu by malo dieťatko zaujať nielen pri úväze v šatke, ale aj v inom type vhodného ergonomického nosiča (pozor, nie nosiče typu klokanky, kde dieťatko visí za rozkrok a nožičky mu visia smerom dole). Čítajte ďalej »

Biologické predpoklady nosenia detí alebo prečo je prirodzené nosiť deti vertikálne

Z pohľadu biológie ľudského chovania sú naše deti nosenci. Biológ a etológ Bernard Hassenstein zaviedol v r. 1970 delenie mláďat cicavcov podľa ich typického chovania na nosencov, hniezdovcov a behavcov. Hniezdovce sa rodia so zavretými očami a uzatvorenými zvukovodmi, nevedia sa posúvať a len ťažko vedia sami regulovať telesnú teplotu. Potrebujú ochranu hniezda, kde môžu byť zanechaní matkou. Ich strava ich zasýti na dlhú dobu. Počas neprítomnosti matky sa chovajú ticho. Čítajte ďalej »