Biologické predpoklady nosenia detí alebo prečo je prirodzené nosiť deti vertikálne

Z pohľadu biológie ľudského chovania sú naše deti nosenci. Biológ a etológ Bernard Hassenstein zaviedol v r. 1970 delenie mláďat cicavcov podľa ich typického chovania na nosencov, hniezdovcov a behavcov. Hniezdovce sa rodia so zavretými očami a uzatvorenými zvukovodmi, nevedia sa posúvať a len ťažko vedia sami regulovať telesnú teplotu. Potrebujú ochranu hniezda, kde môžu byť zanechaní matkou. Ich strava ich zasýti na dlhú dobu. Počas neprítomnosti matky sa chovajú ticho. Čítajte ďalej »