Kedy zavádzať bábätkám príkrmy a kedy lepok? V štvrtom alebo v šiestom mesiaci?

Stále viac sa objavujú otázky o tom, kedy zavádzať bábätkám príkrmy. Matky sú zmätenejšie a zmätenejšie. Doteraz si mysleli, že v 6. mesiaci. Teraz ich často vystrašia informácie, že nerobia dobre. Že už dávno mali príkrmy zaviesť v 4. mesiaci. Prečítajte si aj náš podrobný článok o výlučnom dojčení a zavádzaní lepku.

Hlavné posolstvo je: Nič sa nemení! Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné dojčenie má trvať približne 6 mesiacov a tuhá strava (vrátane lepku) sa pri výlučne dojčených deťoch má zavádzať vo veku približne okolo ukončeného 6. mesiaca. Čítajte ďalej »

Odporúčania ESPGHAN v súvislosti so zavádzaním lepku a výlučným dojčením do 6 mesiacov

Európska spoločnosť  pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) vydala v roku 2008 odporúčania, ktoré zahŕňali okrem iného aj riešenie otázky, kedy zavádzať lepok do stravy dieťaťa. Nepochopenie týchto odporúčaní v súvislosti s dojčením viedlo k mnohým otázkam týkajúcim sa dĺžky výlučného dojčenia do 6 mesiacov.

Je dôležité vedieť, že odporúčaním ESPGHAN-u sa nijako nemení odporúčanie o dĺžke výlučného dojčenia. Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné dojčenie má trvať približne 6 mesiacov a tuhá strava (vrátane lepku) sa pri výlučne dojčených deťoch má zavádzať vo veku približne okolo 6. ukončeného mesiaca. Čítajte ďalej »