Kŕmenie po prste a pohárikom

Kŕmenie po prste, Jack Newman, MD, FRCPC

Metóda kŕmenia po prste pomáha naučiť dieťa prisať sa na prsník. Nemala by sa používať iba v snahe vyhnúť sa umelým náhradám prsníka, ale jej hlavným účelom je pomôcť prisať sa dieťaťu, ktoré sa neprisáva, preto by kŕmenie po prste nemalo byť používané ako metóda dokrmovania, ak sa už dieťa prisalo na prsník.

1. Dieťa z nejakého dôvodu odmieta prsník alebo príliš zaspáva na prsníku, a preto sa nedokáže dobre nadojčiť. Je to tiež veľmi dobrý spôsob ako prebudiť ospalé dieťa počas prvých dní života, ak je ťažké dieťa prebudiť a obávame sa o jeho prospievanie.
2. Zdá sa, že dieťa nie je schopné správne sa prisať na prsník, a tak nezískava mlieko správnym spôsobom. (Ak je však možné používať laktačnú pomôcku, načo teda v tomto prípade používať kŕmenie po prste?)
3. Dieťa je z nejakého dôvodu oddelené od matky. V takejto situácii je však asi lepšie nakŕmiť dieťa pohárikom.
4. Dojčenie je dočasne prerušené (na prerušenie dojčenia je len veľmi málo ozajstných dôvodov).
5. Máte také boľavé bradavky, že si nemôžete priložiť dieťa na prsník. Kŕmenie po prste poskytne na niekoľko dní čas na ich liečbu bez toho, aby ste si spôsobovali ďalšie problémy tým, že by dieťa dostávalo umelú náhradu prsníka. Kŕmenie pohárikom je v tejto situácii tiež vhodné a zaberie menej času. Kŕmenie po prste treba vnímať ako poslednú možnosť. Správna poloha a dobré prisatie pomôžu boľavým bradavkám často oveľa viac ako kŕmenie po prste. A univerzálna masť na bradavky takisto pomôže. Zvyčajne je chybou „dať bradavkám čas na zotavenie“ a je nesmiernou chybou, ak je to odporúčané v prvých dňoch života. Ak dieťa dočasne odstavíte od prsníka, nie vždy to znamená, že keď ho potom znova začnete dojčiť, že to bude bezbolestné, a navyše niekedy dieťa môže odmietať sa prisať.

Kŕmenie po prste je oveľa viac podobné dojčeniu, než kŕmenie fľašou. Aby sa dieťa takto nakŕmilo, musí mať jazyk dole, vpredu nad ďasnom, ústa naširoko otvorené (čím väčší prst použijete, tým lepšie) a vysunutú spodnú čeľusť. Navyše, pohyb jazyka a spodnej čeľuste je podobný tomu, ktorý dieťa robí, keď sa kŕmi na prsníku. Kŕmenie po prste sa najlepšie použije, keď pripravujete dieťa, ktoré sa odmieta prisať, na uchopenie prsníka. Malo by sa použiť najviac na jednu – dve minúty tesne predtým, ako sa pokúsite priložiť dieťa na prsník, keď sa dieťa odmieta prisať. Kŕmenie pohárikom je väčšinou jednoduchšie a rýchlejšie v prípade, že matka nie je prítomná, aby nakŕmila dieťa, a je lepšie na dokončenie kŕmenia, ak je kŕmenie po prste pomalé.

Prosím, všimnite si: Ak sa dieťa prisáva, je oveľa lepšie použiť na prsníku hadičku laktačnej pomôckyak je dokrmovanie naozaj nevyhnutné. Znova, kŕmenie po prste nie je vhodná metóda na dokrmovanie dieťaťa, ktoré sa prisáva.

Kŕmenie po prste (najlepšie sa dá naučiť pozorovaním a praxou)

1. Umyte si ruky. Je lepšie, ak je necht na prste, ktorý chcete použiť, nakrátko ostrihaný, ale nie je to nevyhnutné.
2. Je dobré byť v polohe, ktorá je pohodlná pre vás aj pre dieťa. Hlava dieťaťa by mala byť podopretá jednou rukou, ktorá zároveň podopiera aj jeho ramená a krk; dieťa by malo byť na vašom lone v polosede a tvárou otočené k vám. Avšak akákoľvek poloha, ktorá vám a dieťaťu vyhovuje a ktorá vám umožňuje držať prst rovno v ústach dieťaťa, rovnako splní účel.
3. Budete potrebovať laktačnú pomôcku zhotovenú z hadičky (francúzska č. 5, 36 palcov dlhá) a fľaše s odstrihnutou dierkou v cumlíku, naplnenej odstriekaným materským mliekom alebo dokrmom. Hadička prechádza cez rozšírenú dierku k tekutine.
4. Nasmerujte hadičku tak, aby dosadala na mäkkú časť ukazováka, palca alebo prostredníka. Koniec hadičky by nemal presahovať koniec vášho prsta. Je najjednoduchšie uchopiť hadičku v oblasti, kde sa jemne ohýba, medzi palcom a prostredníkom a potom umiestniť ukazovák pod hadičku. Ak to spravíte správne, nie je potrebné prilepovať hadičku k prstu.
5. Prstom s hadičkou jemne pošteklite pery dieťaťa, až kým neotvorí ústa dostatočne na to, aby ste do nich mohli vsunúť prst. Ak je dieťa veľmi spavé, ale potrebuje byť nakŕmené, prst môžete do úst jemne pretlačiť. Ak je to nutné, odtiahnite dieťaťu spodnú peru. Dieťa väčšinou začne sať, aj keď spí a prísun tekutiny ho zvyčajne zobudí.
6. Vložte prst s hadičkou tak, aby mäkká časť prsta smerovala nahor. Držte prst narovnaný nakoľko môžete, aby ste udržali jazyk dieťaťa rovný a vpredu. Dieťa zvyčajne začne sať prst, čím umožní prstu vniknúť ešte hlbšie do úst. Dieťa zvyčajne nebude prst odmietať, aj ak bude príliš hlboko v ústach, pokiaľ nie je najedené alebo veľmi navyknuté na fľašu.
7. Stiahnite dieťaťu bradu dole, ak má dolnú peru otočenú dovnútra úst.
8. Táto technika funguje, ak dieťa pije. Ak kŕmenie prebieha veľmi pomaly, môžete zdvihnúť fľašu nad hlavu dieťaťa, toto však zvyčajne nie je nutné. Snažte sa držať prst rovno, splošťujúc jazyk dieťaťa. Snažte sa nesmerovať prst hore, ale držať ho rovno. Netlačte na podnebie úst dieťaťa.
9. Použitie kŕmenia po prste tak, že striekačkou vtláčate mlieko do úst dieťaťa, je podľa môjho názoru pre matky príliš zložité na to, aby to robili samy a určite nie je účinnejšie ako jednoduché použitie fľaše s odstrihnutou dierou v cumlíku, z ktorého vychádza hadička. Zmyslom kŕmenia po prste nie je nakŕmiť dieťa! Zmyslom je cvičiť dieťa, aby salo správnym spôsobom, takže vtláčanie mlieka do úst dieťaťa, zmarí celý účel kŕmenia po prste.

Ak máte problémy s prisatím dieťaťa na prsník alebo so saním na prsníku, pamätajte, že vyhladnuté dieťa môže všetko ešte zhoršiť. Zmenšite hlad tým, že približne na minútu použijete techniku kŕmenia po prste. Keď sa dieťa trochu upokojí a správne saje prst (zvyčajne okolo minúty), skúste mu znova ponúknuť prsník. Ak sa znova stretnete s ťažkosťami, nenechajte sa odradiť. Vráťte sa ku kŕmeniu po prste a skúste to zase neskôr alebo pri ďalšom kŕmení. Táto technika zvyčajnefunguje. Niekedy je však nutné kŕmiť po prste niekoľko dní alebo príležitostne aj týždeň, prípadne viac.

Kŕmenie pohárikom (najlepšie sa to naučíte pozorovaním a praxou)

Kŕmenie pohárikom (a podobnými nádobami, ako napr. lyžičkou atď.) je metóda kŕmenia dieťaťa, ktorá existuje už veľmi dlho. Mala by sa použiť na kŕmenie dieťaťa, ktoré sa ešte neprisáva. Nemala by sa používať na dokrmovanie dieťaťa, ktoré sa prisáva.
1. Posaďte si dieťa vzpriamene do lona s podopretou hlavou a to tak, že jednu ruku máte pod ramenami a krkom.
2. Použite malý liekový pohárik alebo krátky pohár, keď sa prvýkrát učíte kŕmiť pohárikom.
3. Položte okraj pohárika jemne na spodnú peru dieťaťa.
4. Priblížte tekutinu k spodnej pere dieťaťa tak, aby ju dieťa naberalo jazykom ako mačička. Nevlejte tekutinu do úst dieťaťa.
5. Je dôležité zachovať hladinu tekutiny najlepšie vo vodorovnej polohe, aby ju dieťa mohlo neustále naberať jazykom.
6. Postupujte pomaly podľa toho, ako sa tomu obaja učíte. Napokon sa to môže stať veľmi rýchlym a účinným spôsobom kŕmenia, kým sa dieťa naučí uchopiť prsník. Je to tiež dobrá metóda na to, aby ste sa vyhli fľaši a cumlíkom.

Keď sa už dieťa prisalo na prsník, možno bude stále potrebovať dokrmovanie laktačnou pomôckou na určitý čas; pretože napriek tomu, že sa prisáva, prisatie stále môže byť slabšie než by ideálne malo byť a satie stále nemusí byť dostatočne účinné na to, aby zabezpečilo primeraný prísun mlieka.

Materiál Kŕmenie po prste a pohárikom. Máj 2008.
Autor: Jack Newman, MD, FRCPC, 1995-2005
Revízia: Edith Kernerman, IBCLC, a Jack Newman, MD, FRCPC, 2008
Preklad: Mamila, o.z., 2008

Tento materiál sa môže kopírovať a šíriť bez predchádzajúceho dovolenia s podmienkou, že nie je použitý v žiadnom kontexte, ktorý by porušoval Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka.

Zdroj: http://www.mamila.sk/pre-matky/pomoc-pri-dojceni/krmenie-po-prste-a-poharikom/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *